Kāpas sprints

saite: https://lof.lv?p=sac&fid=2021073101

Notikums

Kāpas sprintsO-skrējiens sprints
LK sprints

Datums2021. gada 31. jūlijs
VietaLudza, LATVIJA
Info
 • Biļetens

  Kāpas sprints – 3. biļetens

  Latvijas sprinta kausa 2. posms

  1. gada 31. jūlijs, Ludza

   

  ORGANIZATORI

  Latvijas Orientēšanās federācija, Orientēšanās klubs “Stiga”

  Galvenais tiesnesis: Matīss Ratnieks (OK Stiga)

  Galvenais sekretārs: Mārtiņš Dūdelis (OK Stiga)

  Karte: Jānis Gaidelis (OK Stiga)

  Distances:  Ainārs Lagzdiņš (OK Leonardo)

   

  SACENSĪBU KONTROLE

  Inspektors:   Atis Zariņš (OK Mona)

   

  SACENSĪBU PROGRAMMA

   Sacensību centrs – Ludzas 2. vidusskola,  P.Miglinīka 27, (Shēma). Koordinātes: 56.539090,27.717452

  Sestdiena, 31. jūlijs

  No plkst. 17:00 dalībnieku reģistrācija sacensību centrā

  Līdz 17:50 Dalībniekiem jāatrodas karantīnā (izņemot OPEN grupas)

  18:00 Starts dalībniekiem sprinta distancē

  Ap 21:00 Apbalvošana Kāpas trīsdienu sacensību centrā "Porkaļos"

   

  ATTĀLUMI

  Piebraukšana uz sacensību centru tikai pa Jelgavas ielu! Mašīnu novietošana skolas teritorijā un uz Jelgavas ielas!

  Sacensību centrs - karantīna - 1 km

  Stāvvieta - sacensību centrs - 100m

   

  APVIDUS

  Līdz šim sprinta sacensībām nekad neizmantots apvidus.

  Sprinta sacensībām tiks izmantots Ludzas pilsētas centrs. Apvidus – jaukta tipa apbūve ar neregulāru ielu tīklu un parka zonu.

   

   KARTE

  Kartes autors: Jānis Gaidelis

  Karte sagatavota: 2021. gada jūlijā

  Mērogs 1:4000, augstumlīknes: 2m

  Slēgtā teritorija sacensībām, kuru aizliegts izmantot treniņiem: šeit

   

  DISTANČU PARAMETRI

  GrupaGarumsKāpums, mKPGrupaGarumsKāpumsKP
  M21E4,04020W21E3,33016
  M122,52512W122,12012
  M142,62513W142,52514
  M163,23016W162,62513
  M183,83519W182,62513
  M213,83516W212,72513
  M353,33016W352,72513
  M453,23016W452,52514
  M552,72513W552,12012
  M652,52512W652,12012
  M752.12012W752.12012
  OPEN13,03017OPEN22,32013

   

  DALĪBNIEKU GRUPAS

  MW 21E, SV 12, 14, 16, 18, 21A, 35, 45, 55, 65, 75.

   OPEN 2 – tehniski viegla un īsa distance

  OPEN 1 – vidējas sarežģītības un garuma distance

  *OPEN grupas startē sev vēlamā laikā līdz starta beigām.

  **OPEN grupām būs iespējams pieteikties startam uz vietas sacensību centrā.

  Elites grupās tiks pielietots sarkanās grupas princips

   

  STARTS & KARANTĪNA

  Karantīna atradīsies 1 km attālumā no sacensību centra Ludzas stadionā.  Visiem dalībniekiem (izņemot OPEN grupas) jāierodas karantīnas zonā līdz 17:50. 

  Iesildīšanās stadiona teritorijā. Iesildīšanās drēbes no karantīnas tiks nogādātās uz finišu.

  Karantīnu iespējams atstāt 5 minūtes pirms sava starta.

   

  ELEKTRONISKĀ ATZĪMĒŠANĀS SISTĒMA

  Sportident kontakta/bezkontakta atzīmēšanās sistēmas visās grupās. Dalībnieks var izvēlēties atzīmēšanās tipu. SIAC čipu būs iespējams izīrēt pie sacensību organizatoriem – īre 1.50 EUR. Dalībniekiem, kas nav norādījuši personiskā SI kartes numuru, tiks piešķirta SIAC īres karte.

  SI kartes nozaudēšanās gadījumā dalībniekam jāatmaksā tā pilna vērtība organizatoriem (65 EUR).

   

  PIETEIKŠANĀS

  Online līdz 26.07.2021 plkst. 23:59 izmantojot LOF.LV sistēmu.

  Izmaiņu gadījumā rakstīt uz m.dudelis@gmail.com 

   

  DALĪBAS MAKSAS

  Sacensību dalības maksa* veicamas ar pārskaitījumu! (skatīt zemāk)

  Grupa

  Dalības maksa

  MW21-55

  10 EUR

  MW16-20, MW 65-75, OPEN**

  8 EUR

  MW 12-14

  5 EUR

   

  *Dalības maksā iekļauts orientierista nodoklis.

  Maksājot dalības maksu skaidrā naudā sacensību dienā, dalības maksai (atkarībā no pieteikšanās termiņa) tiek pieskaitīti 50%. Katram dalībniekam tiks izrakstīta kvīts, kā dēļ var veidoties lielas rindas.

  - Dalībnieki, kuri piesakās pēc 26.07.21 uz vakantajām vietām, jāmaksā par 50% augstāka cena no esošās cenas uz pēdējo pieteikšanās termiņu. Piesakoties novēloti, netiek garantēta starta vieta.

  -Pieteikties uz vietas par pēdējā termiņa maksu var OPEN grupu dalībnieki.

  - Sacensību dalības maksas pārskaitāmas uz OK Stiga kontu līdz katra pieteikuma termiņa beigām. Elektroniskais pieteikums sacensībām LOF.LV sistēmā uzskatāms par garantiju dalības naudas samaksai.

  - Atsaucot dalību sacensībās pēc pieteikuma termiņa beigām, neierodoties uz sacensībām vai sacensību atcelšanas nepārvaramas apstākļu dēļ, dalības maksa netiek atmaksāta.

   

  Rekvizīti:

  Biedrība "Daugavpils pilsētas orientēšanās klubs "Stiga"" / OK Stiga

  Reģ. Nr.: 40008024064

  Adrese: Šaurā iela 27-16, Daugavpils, LV 5410

  Banka: AS "Swedbank"

  Swift kods: HABALV22

  Konts: LV27HABA0551039116333

  Ja nepieciešams izrakstīt rēķinu, rakstīt uz info@okstiga.com

   

  DALĪBNIEKI UN APBALVOŠANA

  Tiks apbalvoti 1. – 3. vietu ieņēmēji katrā sacensību grupā.

   

  DALĪBNIEKU ATBILDĪBA

  Katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par savas veselības stāvokli. Par dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, atbild vecāki vai tajā brīdī atbildīgā personā. Tā kā satiksme netiks slēgta, tad dalībnieku pienākums ir ievērot Latvijas Republikas ceļu satiksmes noteikumus.

  Pirms starta dalībnieki nedrīkst atrasties sacensību rajonā, dalībniekiem jāatrodas sacensību centrā vai iesildīšanās zonā, vai karantīnā (ja noteikts).

  Finišējušie dalībnieki nedrīkst kontaktēties ar vēl nestartējušiem Elites grupu un Vecuma grupu dalībniekiem!

  Apģērba un apavu izvēle - brīva.

   

  SERVISS

  WC un medicīniskā palīdzība.

   

  Epidemioloģiskās drošības un cilvēku pārvietošanās noteikumi

  Pirms starta aizliegts apmeklēt finišu. Dalībnieku numuri būs iesildīšanās zonā. Finiša zonā pirms starta atļauts ierasties tikai tad, ja nepieciešama inventāra īre/maksājumi. Maksimālais vienlaikus sacensību centrā atrodošos dalībnieku skaits - 500 cilvēki.

  Skatītāji uzturas finiša zonā, apmeklēt pasākumu atļauts tikai skatītājiem, kuriem ir derīgi COVID sertifikāti.

  Lūgums nepulcēties un ievērot distanci!

  Par epidemioloģisko drošību atbildīgā persona - Matīss Ratnieks, t. 20252282, e-pasts: info@okstiga.com

   

  CITA INFORMĀCIJA

  Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst orientēšanās sacensību Kāpas sprinta laikā uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai jebkādām orientēšanās Latvijas čempionāta mārketinga un reklāmas aktivitātēm, kā arī neiebilst savu personas datu (vārda, uzvārda) publicēšanai dalībnieku sarakstā un rezultātos.

  Matīss Ratnieks, e-pasts info@okstiga.com , t. 20252282

   

 • Bulletin

  Kapa sprint – 3rd bulletin

  Latvian Sprint Cup 2nd stage

  July 31st, Ludza 

   

  ORGANIZERS

  Latvian Orienteering federation and Orienteering club “Stiga”

  Main referee:  Matīss Ratnieks (OK Stiga)

  Main secretary: Mārtiņš Dūdelis (OK Stiga)

  Map: Janis Gaidelis (OK Stiga)

  Courses:  Ainārs Lagzdiņš (OK Leonardo)

   

  EVENT ADVISING

  Advisor:   Atis Zariņš (OK Mona)

   

  EVENT PROGRAM

   Competition center  - Ludzas 2. vidusskola ,  (P.Miglinīka 27, Ludza) (Scheme)

  Saturday, July 31st

  From 17:00 arrival in competition center

  Till 17:50 All competitors (except OPEN class) have to be in quarantine

  18:00 Start for first competitors

  From 18:00 till 19:00 Start for OPEN classes

  Approximately 21:00 Prize giving at Kapa 3-days competition center "Porkaļi"

   

  TERRAIN

  Never before used terrain for orienteering.

  The Ludza city center will be used for competitions. Terrain – mixed buildings with narrow different size streets and park area.

   

  MAP

  Map maker: Jānis Gaidelis

  Map made in July 2021

  Scale 1:4000, contours after 2m

  Forbidden area where trainings are not allowed: here

   

  COURSE LENGTHS

  ClassLengthRise, mCPClassLengthRiseCP
  M21E4,04020W21E3,33016
  M122,52512W122,12012
  M142,62513W142,52514
  M163,23016W162,62513
  M183,83519W182,62513
  M213,83516W212,72513
  M353,33016W352,72513
  M453,23016W452,52514
  M552,72513W552,12012
  M652,52512W652,12012
  OPEN13,03017OPEN22,32013

   

  CLASSES

  MW 21E, SV 12, 14, 16, 18, 21A, 35, 45, 55, 65, 75.

   OPEN 2 – technically simple and short course

  OPEN 1– average complexity and length courses

  *OPEN classes can start in any time

  **OPEN can apply for participation in competition center

  In elite classes red class principle will be used.

   

  START & QUARANTINE

  Quarantine is located 1km away from competition center in Ludza stadium. There will be marking from finish to quarantine.

  All competitors have to be in quarantine till 17.50. The OPEN classes don't have to stay in quarantine.

  Competitor can leave quarantine 5 minutes before his start.

   

  ELECTRONIC PUNCHING SYSTEM

  Sportident contact/contactless punching system will be used in all classes. Competitor can choose punching type.

  It is possible to rent SIAC chip for 1.5 EUR. Competitors who haven’t indicated their SI number in application, SIAC rent chip will be assigned.

  In case of losing SIAC chip the full value (65 EUR) have to be paid to organizers.

   

  ONLINE ENTRY

  Online till 26.07.2021 23:59 using LOF.LV system.

   

  ENTRY FEES

  Entry fees must be paid using bank transfers! (see below)

  Class

  Entry fee

  MW21-55

  10 EUR

  MW16-20, MW 65-75, OPEN**

  8 EUR

  MW 12-14

  5 EUR

   *LOF orienteerist tax is included in entry fee.

   

  -Competitors who apply after 26th July to vacant place have to pay 50% higher entry fee. If applying lately organizers cannot guarantee possibility to participatein competition.

  - OPEN competitors can apply in the competition center for standard price.

  - Entry fee has to be transferred to OK Stiga account till entry deadline date. Electronic application in LOF.LV system is guarantee that competitor will pay entry fee.

  -If competitor cancels their participation in competition after deadline or competition is cancelled to unforeseen reasons, the entry fee is not paid back.

  Bank details:

  Biedrība "Daugavpils pilsētas orientēšanās klubs "Stiga"" / OK Stiga

  Reģ. Nr.: 40008024064

  Adress: Šaurā iela 27-16, Daugavpils, LV 5410

  Bank: AS "Swedbank"

  Swift code: HABALV22

  Account: LV27HABA0551039116333

  If you need bill, write to info@okstiga.com

   

  PRIZE GIVING

  First three places in each class will be awarded with tasty prizes.

   

  COMPETITORS RESPONSIBILITY

  Every competitor is responsible for his health status. The parents or guardians are responsible for persons who are younger than 18 years. The traffic will not be closed so competitors have to comply to Latvian Rules of Road.

  The competitors are not allowed to stay in competition area before the start. They have to be in competition center, warm-up area or quarantine.

   

  Finished competitors are not allowed to contact with not started competitors.

  Choice of clothes and shoes – free. 

   

  SERVICES

  WC and medical aid.

   

   Covid-19 security and other rules.

  The competitor bib numbers will be in warm-up area. It is allowed to arrive in finish area before the start if the payments have to be made or any equipment has to be purchased. Maximum number of competitors in area – 500 people.

  Spectators who stay in finish area are only to attend the competition center with valid COVID certificates.

  Please don’t crowd and keep distance!

  The person responsible for epidemiological security - Matīss Ratnieks, t. 20252282, e-mail: info@okstiga.com

   

  OTHER INFORMATION

  When entering for competition, competitors certify, that they are not against use of photos and videos taken competition for marketing, advertising activities and also not raise objections against their personal data (name, surname) use for publishing in competitor list and results.

  Matīss Ratnieks, e-mail info@okstiga.com , t. 20252282

   

   

 • Pieteikumi
 • 4. biļetens
 • Rezultāti
Rezultāti

Siev.

W12 W14 W16 W18 WE W21 W35 W45 W55 W65 W75

Vīr.

M12 M14 M16 M18 ME M21 M35 M45 M55 M65 M75
Atzīmēšanās sistēmaSI
OrganizatorsStiga OK
KontaktiMatīss Ratnieks info@okstiga.com

Sacensību shēma